Mjölblandningsteknik

Flour Blending

Mjölkvarnarnas produktionsskalan är annorlunda, då är mjölblandningsprocessen också något annorlunda.Det återspeglas främst i skillnaden mellan typen av mjölförvaringskärl och valet av mjölblandningsutrustning.

Mjölkvarnens bearbetningskapacitet på mindre än 250 ton/dag kunde inte behöva ställa in en lagringsbehållare för mjöl i bulk, mjöl kan direkt komma in i mjölblandningsbehållaren.Det finns i allmänhet 6-8 mjölblandningsbehållare med en lagringskapacitet på 250-500 ton, som kan lagra mjöl i cirka tre dagar.Mjölblandningsprocessen under denna skala antar i allmänhet 1 ton batchskala och mixer, den maximala produktionen kan nå 15 ton/timme.

Mjölkvarnar som bearbetar mer än 300 ton/dag bör i allmänhet sätta upp lagringsbehållare för mjöl i bulk för att öka lagringskapaciteten, så att lagringskapaciteten kan nå mer än tre dagar.Det finns i allmänhet mer än 8 mjölblandningskärl, och 1 till 2 blandningskärl för gluten eller stärkelse kan ställas in efter behov.Pulverblandningsprocessen under denna skala antar i allmänhet 2 tons batchskala och mixer, den maximala produktionen kan nå 30 ton/timme.Samtidigt kan 500 kg doseringsvåg konfigureras efter behov för att väga gluten, stärkelse eller mjöl i små satser, för att förbättra mjölblandningshastigheten.

Ut ur kärlen transporterar matningsskruven som styrs av frekvensomformaren blandningsmjölet till doseringsvågen och kontrollerar noggrant mjölet för varje pulverblandningsandel efter vägning. Samtidigt används flera tillsatsrör i mikromataren för att väg noggrant och tillsätt olika tillsatser i mixern tillsammans med mjöl.Det blandade mjölet kommer in i förpackningsbehållaren och förpackas till färdiga produkter efter att ha passerat inspektionen.

 


Posttid: 15 november 2021
//